Splošni pogoji poslovanja (SPP) in pravica do preklica

Splošni pogoji poslovanja in politika odpovedi za potrošnike

Če na spletni strani Bloomling SI kupujete kot potrošnik

Splošni pogoji poslovanja za pravne osebe (B2B)

Če na spletni strani Bloomling SI kupujete kot podjetje

Splošni pogoji poslovanja in politika odpovedi za potrošnike

Stanje 17.06.2024

Če kot potrošnik oddate naročilo na www.bloomling.si v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, so ti Splošni pogoji, vključno s politiko preklica (v nadaljevanju »SPP«), pogodbena podlaga v različici, veljavni v času ukaz. Če oddate naročila na www.bloomling.si kot del delovanja podjetja, veljajo samo veljavni Splošni pogoji za poslovne stranke, katere najdete v spodnjem odstavku.

Pregled:

 1. Pogodbeni partner
 2. Veljavnost in sprejetje teh SPP
 3. Točnost in zaupnost vaših podatkov v vašem uporabniškem računu in za naročila gostov
 4. Cene blaga in stroški pošiljanja
 5. Naročnine
 6. Pogoji plačila in dostave
 7. Ponudba in sklenitev pogodbe
 8. Shranjevanje besedila pogodbe
 9. Navodila za preklic
 10. Garancija
 11. Določbe o odgovornosti
 12. Varstvo podatkov
 13. Veljavno pravo
 14. Arbitraža in spletno reševanje sporov

Splošne pogoje poslovanja lahko občasno posodobimo, npr. za odražanje sprememb iz naše prakse ali drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov.

1) Pogodbeni partner

www.bloomling.si je spletna trgovina skupine niceshops. Skupina niceshops se je specializirala za oblikovanje spletnih trgovin in logistične obdelave na področju e-poslovanja v različnih produktnih segmentih. Vaš pogodbeni partner za naročila na www.bloomling.si je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Avstrija

E-pošta: slovenija@bloomling.com
Telefon: (+43) 720 303050 5040

(v nadaljevanju »mi« ali »nas«).

Jezik, ki je na voljo za naročila, sklepanje pogodb, storitve za stranke in druge informacije na www.bloomling.si je slovenščina.

Veljavnost in sprejetje splošnih pogojev poslovanja

Vsakič, ko oddate naročilo na www.bloomling.si, potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji in določili, se z njimi strinjate in sprejemate njihovo izključno veljavnost.

Vsa poslovna razmerja med vami in nami so predmet teh splošnih poslovnih pogojev, ki veljajo v času vašega naročila. Odstopanja od teh splošnih pogojev poslovanja ali kakršnih koli nasprotujočim pogojem poslovanja ali nakupa pri vas ne bodo postali - in prav tako niso vključeni - v del pogodbe.

Te splošne pogoje lahko enostransko spremenimo le, če je to potrebno zaradi odprave kasnejših motenj enakovrednosti ali zaradi prilagoditve spremenjenim pravnim ali tehničnim okvirnim pogojem. Takšna trajnostna sprememba vam ne bo povzročala težav.

3) Točnost in zaupnost vaših podatkov v vašem računu stranke in za naročila gostov

Odgovorni ste za zagotovitev, da so vse informacije, ki jih posredujete, vedno popolne in pravilne.

Na www.bloomling.si se lahko registrirate z osebnim računom stranke ali oddate gostujoča naročila brez računa stranke.

Z računom stranke lahko tam posodobite vse spremembe svojih podatkov. Odgovorni ste za zaupno ravnanje s svojimi dostopnimi podatki in njihovo zaščito pred nepooblaščenim dostopom. Če sumite na zlorabo vašega dostopa ali drugih podatkov s strani nepooblaščenih oseb, nas morate nemudoma obvestiti, da lahko preprečimo primere goljufije.

Pridržujemo si pravico do zaprtja računa stranke. Kar še posebej velja, če kršite veljavno zakonodajo, pogodbene dogovore ali naše smernice.

4) Cene blaga in stroški pošiljanja

Vse cene izdelkov, navedene na www.bloomling.si, so skupne cene in vključujejo vse davke, vendar brez stroškov pošiljanja, kakršnih koli stroškov carinjenja in uvoznih davkov za dostavo izven EU (če ni navedeno drugače) in morebitnih stroškov montaže ali namestitve. Veljavni so zneski, navedeni ob naročilu.

Pri določeni vrednosti naročila se lahko stroški pošiljanja izpustijo. Več o stroških pošiljanja lahko izveste vnaprej tukaj. Pri plačilu po povzetju se s strani dostavne službe dodatno zaračuna provizija storitve (plačilo po povzetju). Kar vam bo zaračunal neposredno ponudnik dostavne službe.

Pred zaključkom vašega naročila na www.bloomling.si vas bomo v povzetku naročila ponovno obvestili o vseh cenah in stroških pošiljanja vašega naročila.

Za dostave izven EU lahko nastanejo tudi uvozne dajatve in davki, ki vam jih bo neposredno zaračunal zadevni nacionalni carinski organ ob prihodu vaše pošiljke. Te stroške krijete sami. Za dostave v naslednje države so vse uvozne dajatve in davki trenutno že vključeni v naše končne cene, kar pomeni, da vam ne bomo zaračunali nobenih dodatnih stroškov za dostavo več: Velika Britanija, Švica, Liechtenstein.

Občasno lahko uporabimo tehnične trženjske ukrepe na www.bloomling.si, da vam ponudimo prilagojene cene ali popuste na podlagi avtomatiziranega odločanja. V tem primeru boste o morebitnih personalizacijah za vsako ponudbo obveščeni.

5) Naročnine

Ponujamo naročnine za določeno blago. Z naročilom naročnine nam naročite, da blago, ki ste ga naročili, dostavimo v določenih intervalih (naročniške dostave). Ustrezno blago in stroški pošiljanja bodo zaračunani ob vsaki dostavi naročnine glede na izbrano možnost plačila.

Vse naše naročnine so neomejene, brez minimalnega trajanja in jih lahko katera koli stranka kadar koli prekliče brez navedbe razloga. Preklice lahko opravite s funkcijo »Preklic naročnine« v nogi spletnega mesta ali po e-pošti na slovenija@bloomling.com. Naročniške dostave, ki smo jih začeli izvajati že pred prejemom vašega obvestila o preklicu in smo vam poslali ustrezno potrdilo o pošiljanju, bodo še vedno zaračunane.

Prilagoditev cene: blago in stroške pošiljanja je mogoče znižati ali povečati pod naslednjimi pogoji za prihodnje naročniške dobave. Pridržujemo si pravico do prilagoditve cen, če na nas vplivajo zvišanja ali znižanja stroškov, ki temeljijo na zunanjih okoliščinah, na katere nimamo vpliva. Takšne okoliščine vključujejo zlasti spremembe zakonodaje, spremembe stroškov proizvajalcev, dobaviteljev, ponudnikov ladijskih storitev, zunanjih ponudnikov storitev ali podizvajalcev, spremembe proizvodnih stroškov in stroškov licenciranja, spremembe stroškov strojne ali programske opreme, ki jo potrebujemo, povišanje plač ter splošne in pomembne spremembe stroškov zaradi gospodarske inflacije ali deflacije. Spremembe cen blaga se zgodijo le toliko, kolikor se povečajo ali zmanjšajo naši lastni stroški za določeno blago.
O prihajajočih spremembah cen naročenega blaga boste pravočasno obveščeni po e-pošti pred vašo naslednjo dostavo naročnine. Do konca tega obdobja lahko ugovarjate prihajajoči spremembi cen s preklicem naročnine. V nasprotnem primeru se bo smatralo, da se z napovedano spremembo cen strinjate.

6) Pogoji plačila in dostave

Za naročila na www.bloomling.si sprejemamo naslednje navedene možnosti plačila v spletni trgovini. Plačilo se izvede na račun, ki ga navedemo. Rok zapadlosti naših terjatev začne teči s prejemom blaga. Če terjatve niso plačane v štirinajstih koledarskih dneh, smo upravičeni zahtevati zakonite zamudne obresti.

Vso blago, ki ga dostavimo, ostane naša last do plačila v celoti.

www.bloomling.si trenutno pošilja v naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška.

Dostava bo opravljena na dostavni naslov ali pakirno postajo, ki ste jo navedli. Naročilo imamo pravico izvesti v delnih dobavah. V tem primeru bomo krili vse nastale dodatne stroške pošiljanja.

Predviden čas dostave je prikazan v povzetku naročila in je približen. O morebitnih omejitvah dostave boste obveščeni pred začetkom postopka naročanja na www.bloomling.si. Če zaradi višje sile (npr. stavke, naravne nesreče) ali drugih okoliščin, za katere nismo odgovorni, ne moremo izpolniti dobavnih rokov, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Dobavni rok se podaljša za čas trajanja teh dogodkov. Če dostava postane nemogoča zaradi okoliščin, za katere ne odgovarjamo, imata obe stranki pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe. O tem vas bomo takoj obvestili.

Tveganje izgube ali poškodbe blaga (šele takrat) preide na vas, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili (ki ni prevoznik), prevzamete blago v last.

V kolikor vam je blago dostavljeno z očitnimi transportnimi poškodbami, vas prosimo, da škodo nemudoma reklamirate dostavni službi in nas kontaktirate. To služi kot podpora našim zahtevkom do ponudnika dostavnih storitev ali za uveljavljanje le-teh pri zavarovalnici. Če ne vložite reklamacije ali nas ne kontaktirate, to nima nobenih posledic za vaše zakonsko določene garancijske zahtevke kot potrošnika.

Vašemu naročilu lahko prostovoljno dodamo "brezplačne izdelke". V primeru pritožbe oz. preklica do brezplačnih izdelkov niste upravičeni. Če pogodbo prekličete, jih je potrebno prav tako vrniti.

7) Ponudba in sklenitev pogodbe

Vse ponudbe na www.bloomling.si so neobvezujoče.

Preden dokončno oddate naročilo na www.bloomling.si, lahko preverite svoje podatke za morebitne napake v povzetku naročila in jih po potrebi korigirate. S klikom na gumb "Pošlji in plačaj" zaključite naročilo, ki je predmet plačila in s tem podate zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe z nami. Ob upoštevanju vaše pravice do odstopa od pogodbe ste vezani na svojo ponudbo tri delovne dni. Te ponudbe nismo dolžni sprejeti.

Prejem vaše ponudbe bomo potrdili na elektronski naslov, ki ste ga navedli (potrdilo o prejemu ali potrditev naročila). Ta potrditev še ne pomeni, da smo sprejeli vašo ponudbo. Preverite pravilnost podatkov o naročilu.

Prav tako se ne šteje za sprejem vaše ponudbe, če ste izbrali možnost plačila, ki zahteva plačilo vnaprej ali povzroči takojšnjo obremenitev ali bremenitev vašega računa. To je zato, ker vam želimo omogočiti takšne možnosti plačila kot storitev, vendar morda ne bomo mogli sprejeti vaše ponudbe, npr. zaradi težav pri dostavi ali nedobavljivosti blaga. Če vaše ponudbe ne sprejmemo, vam bomo vplačani znesek nemudoma vrnili.

Vašo ponudbo sprejmemo tako, da vaš nakup potrdimo po elektronski pošti (potrditev naročila ali odpreme) ali da vam naročeno blago odpošljemo. S sprejemom vaše ponudbe je kupoprodajna pogodba sklenjena.

8) Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe, tj. splošne pogoje, ki veljajo v času naše sklenitve pogodbe, vključno s politiko odpovedi in vaših podatkov o postopku naročanja, hranimo pri nas. Besedilo pogodbe, ki velja za vaše naročilo, boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli.

9) Navodila za preklic za uporabnike/-ce

Kot potrošnik imate zakonsko pravico, da pogodbo prekličete v 14 dneh in brez navedbe razloga. Zakonsko določeno obdobje za odstop od pogodbe začne teči na dan, ko vi (ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik) prevzamete blago. Če ste blago naročili kot del enega naročila in je to blago dobavljeno ločeno, začne rok za odstop od pogodbe teči na dan, ko vi (ali tretja oseba, ki jo navedete in ni prevoznik) prevzamete zadnje blago.

Pri nakupu novega, neuporabljenega blaga na domeni www.bloomling.si vam poleg vaše zakonske pravice zagotavljamo podaljšano pravico do odpovedi v nadaljnjih 16 dneh. Za vse novo blago imate tako na voljo skupaj 30 dni za odstop od pogodbe. Za nakup označenega, rabljenega blaga velja zakonsko določeno 14-dnevno obdobje za odstop od pogodbe. Označeno rabljeno blago, za katero velja 14-dnevni rok za odstop od pogodbe, je jasno ponujeno kot "rabljeno", o teh okoliščinah in ustreznem roku za odstop od pogodbe pa boste ponovno obveščeni pred zaključkom naročila. Rabljeno blago je lahko le blago, ki zaradi več kot manjše pretekle uporabe ni več novo, ima lahko znake uporabe in je ponujeno po nižji nakupni ceni kot ustrezno novo blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti z jasno izjavo (na primer s pismom, poslanim po pošti, telefonskim klicem ali e-pošto).

Za to lahko uporabite vzorec obrazca za odpoved, vendar to ni nujno potrebno. Za izpolnitev odpovednega roka zadošča, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom odpovednega roka 30 dni.

Pravica do odstopa ne velja za naslednje pogodbe:

 • Storitve, če smo storitev opravili v celoti. Vendar le, če smo na vašo izrecno zahtevo (§ 10 avstrijskega FAGG) začeli izpolnjevati pogodbo pred iztekom odstopnega roka v skladu s § 11 avstrijskega FAGG zaradi vaše izrecne zahteve (§ 10 avstrijskega FAGG) in vi poleg tega bodisi
  • ste pred začetkom opravljanja storitve potrdili, da boste ob popolni izpolnitvi pogodbe izgubili pravico do odstopa od pogodbe, ali
  • ste nas izrecno prosili, da vas obiščemo, da opravimo popravilo
 • Blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katere nimamo vpliva in se lahko pojavijo v odstopnem roku
 • Blago, ki je izdelano po specifikacijah stranke ali je jasno prilagojeno osebnim potrebam (na primer osebne voščilnice ali čestitke)
 • Blago, ki se hitro pokvari ali bi mu hitro potekel rok uporabe (npr. hitro pokvarljiva hrana)
 • Blago, ki je dostavljeno zapečateno in ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če je bil pečat po dostavi odstranjen (na primer izdelki za higieno ali nego)
 • Blago, ki je bilo po dostavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom
 • Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih ni mogoče dobaviti prej kot v 30 dneh po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera nimamo vpliva
 • Avdio ali video posnetki ali računalniška programska oprema, dostavljena v zapečateni embalaži, pod pogojem, da je bil pečat odstranjen po dostavi
 • Časopisi, periodične publikacije ali revije, razen naročniških pogodb za dostavo tovrstnih publikacij
 • Storitve na področju nastanitve za nebivalne namene, prevoza blaga, najema motornih vozil in oskrbe z živili in pijačami ter storitve v zvezi z dejavnostmi za prosti čas, kadar je določen čas ali časovno obdobje pogodbeno dogovorjeno za izvajanje pogodbe z naše strani
 • Zagotavljanje digitalnih vsebin, ki se ne dostavljajo na fizičnem nosilcu podatkov (npr. prenosi, e-knjige, ...), če smo začeli izpolnjevati pogodbo (tj. zagotavljali digitalne vsebine) pred odstopnim rokom v skladu s Oddelek 11 avstrijskega FAGG je prenehal veljati). Vendar pa pravica do odstopa velja samo v primerih, ko ste po pogodbi dolžni plačati in v katerih
  • ste se izrecno strinjali z začetkom izpolnjevanja pogodbe pred iztekom odstopnega roka,
  • ste potrdili, da se zavedate, da boste izgubili pravico do odstopa zaradi predčasnega začetka izvajanja pogodbe, in
  • smo vam posredovali kopijo ali potrdilo v skladu z 2. odstavkom 5. člena ali 3. odstavkom 7. člena avstrijskega FAGG

Prav tako nimate pravice do odstopa od pogodb za nujna popravila ali vzdrževalna dela, če ste izrecno zahtevali, da vas obiščemo in opravimo ta dela. Vendar pa pravica do odstopa ni izključena za nadaljnje storitve, ki jih niste izrecno zahtevali, ali dostavljeno blago, ki ni nujno potrebno kot rezervni deli za vzdrževanje ali popravilo.

Posledice preklica

Če pogodbo dejansko odpoveste, vam bomo vsa opravljena plačila vrnili najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odpovedi. To velja vključno z vsemi plačanimi stroški zunanje dostave, vendar le do višine najugodnejših standardnih stroškov dostave, ponujenih za vaše naročilo.
Za povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili pri prvotnem plačilu. V nobenem primeru vam za to vračilo ne bomo zaračunali nobenih pristojbin. Povračilo vam lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da je bilo blago vrnjeno.

Za kakršno koli izgubo vrednosti blaga ste odgovorni le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja blaga.

Rok za vračilo: Blago morate vrniti na naslov za vračilo, ki vam ga posredujemo naknadno, v 30 dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Šteje se, da je rok za vračilo upoštevan, če blago odpošljete pred iztekom 30-dnevnega roka za vračilo.

Stroški pošiljanja za vračilo: Stroške povratne pošiljke zaradi odpovedi krijemo mi, če uporabite nalepko za povračilo, ki vam jo zagotovimo, če blaga ni treba vrniti prek špediterja in če je povratna pošiljka poslana iz ene od naslednjih držav: Vračilo pošiljke je mogoče vrniti iz naslednjih držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška.

Podrobne informacije o vračilih najdete tukaj: https://www.bloomling.si/info/vracila

Konec navodil o pravici do odstopa

10) Jamstvo & garancija

Jamstvo: Če ni drugače določeno, veljajo splošne zakonske garancijske določbe za vse novo, neuporabljeno blago (rabljeno blago je jasno ponujeno kot "rabljeno"). Garancija za napake, ki jih povzročite vi, je izključena. To še posebej velja v primeru nestrokovnega ravnanja, nepravilnega delovanja ali poskusov nepooblaščenega popravila. Napaka iz naslova jamstva ni, če blago postane neuporabno v okviru svoje pričakovane ali naravne trajnosti ali življenjske dobe zaradi predvidene uporabe.

Za označeno rabljeno blago se lahko garancija skrajša na eno leto, če to dovoljuje veljavna zakonodaja o varstvu potrošnikov. Označeno rabljeno blago, ki je na voljo s skrajšano garancijo, je jasno označeno kot "rabljeno", o teh okoliščinah in veljavnem garancijskem roku pa boste ponovno obveščeni pred zaključkom naročila. Rabljeno blago je lahko le tisto, ki zaradi pretekle in ne le manjše uporabe ni več novo blago, lahko kaže znake uporabe in je ponujeno po ugodnejši nakupni ceni kot ustrezno novo blago.

Ne jamčimo, da so fotografije, objavljene v spletni trgovini, identične dejansko dostavljenemu blagu.

Garancija: V kolikor proizvajalci blaga, ki ga ponujamo, nudijo prostovoljne garancije, je treba vse zahtevke, ki izhajajo iz tega naslova, uveljavljati neposredno pri proizvajalcu. Ne prevzemamo nobene odgovornosti na podlagi garancij proizvajalca. Kot potrošnik imate pravico, da vam je ta garancija na voljo v pisni obliki (npr. kot priloga k dostavi ali v navodilih za uporabo) ali na drugem stalno dostopnem mediju (npr. po elektronski pošti).

Vendar vaše zakonske garancijske pravice do nas niso omejene z garancijami proizvajalca.

11) Določbe o odgovornosti

Mi in naši posredniki ne odgovarjamo za škodo zaradi lahke malomarnosti, če imamo objektivno utemeljitev in škoda ni nastala zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti.

Kar ne velja za odgovornost za telesne poškodbe in zahtevke po Zakonu o odgovornosti za izdelke. Tukaj veljajo zakonske določbe.

Odškodninski zahtevki v primeru, da dostava postane nemogoča zaradi okoliščin, za katere ne odgovarjamo in v celoti ali delno odstopimo od pogodbe, niso upravičeni, v kolikor lahko krivdo potrdimo.

12) Zaščita podatkov

Določbe o varstvu podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

13) Veljavno pravo

Za vsako pogodbo, sklenjeno prek www.bloomling.si, velja avstrijsko pravo, razen prodajnega prava ZN in referenčnih standardov mednarodnega zasebnega prava, kot je bilo dogovorjeno in uporabljeno kot podlaga. Vendar pa ta izbira prava ne sme povzročiti, da bi bili prikrajšani za zaščito, ki vam jo zagotavljajo obvezni predpisi države vašega prebivališča (v skladu s členom 6, odstavek 2 Rim I-VO).

14) Arbitraža in spletno reševanje sporov

Za potrošnike/-ice uporabljamo postopek alternativnega reševanja sporov pri naslednjem organu za alternativno reševanje sporov: https://www.ombudsstelle.at

Potrošniki/-ice imajo tudi možnost, da se obrnejo na spletno platformo EU za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/odr

Pritožbo lahko oddate tudi neposredno nam na: slovenija@bloomling.com

Splošni pogoji poslovanja za pravne osebe (B2B)

Stanje 17.06.2024

Ti splošni pogoji za poslovne stranke (B2B), v nadaljevanju "SPP-B2B", so izrecno namenjeni strankam, ki oddajajo naročila na www.bloomling.si kot del delovanja podjetja in drugih kupoprodajnih pogodb z niceshops GmbH kot podjetnik: (velja tudi, če ob sklenitvi pogodbe ne razkrijete statusa podjetnika). V ta namen so ti SPP-B2B pogodbena podlaga v različici, ki je veljavna v času naročila. Za potrošnike veljajo splošni pogoji v zgornjem delu.

Pregled:

 1. Pogodbenik
 2. Veljavnost in priznavanje teh SPP-B2B
 3. Točnost in zaupnost vaših podatkov
 4. Cene blaga in stroški pošiljanja
 5. Naročnine
 6. Pogoji plačila in dostave
 7. Ponudba in sklenitev pogodbe
 8. Shranjevanje besedila pogodbe
 9. Vračila
 10. Garancija in jamstvo
 11. Določbe o odgovornosti
 12. Varstvo podatkov
 13. Klavzula o ločitvi, veljavno pravo in pristojnost

Splošne pogoje poslovanja (B2B) lahko občasno posodobimo, npr. za odražanje sprememb iz naše prakse ali drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov.

1) Pogodbeni partner

www.bloomling.si je spletna trgovina skupine niceshops. Skupina niceshops se je specializirala za oblikovanje spletnih trgovin in logistične obdelave na področju e-poslovanja v različnih produktnih segmentih. Vaš pogodbeni partner za naročila na www.bloomling.si je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Avstrija

E-pošta: slovenija@bloomling.com
Telefon: (+43) 720 303050 5040

(v nadaljevanju »mi« ali »nas«).

Jezik, ki je na voljo za naročila, sklepanje pogodb, storitve za stranke in druge informacije na www.bloomling.si je slovenščina.

2) Veljavnost in sprejem teh SPP-B2B

Vsakič, ko oddate naročilo na www.bloomling.si, potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji in določili, se z njimi strinjate in sprejemate njihovo izključno veljavnost.

Za vsa poslovna razmerja med vami in nami veljajo izključno ti SPP-B2B v različici, veljavni v času vašega naročila po naši spletni trgovini www.bloomling.si ali, v primeru drugih nakupnih transakcij, v času naše ponudbe. Odstopanja od teh SPP-B2B ali kakršni koli nasprotni pogoji poslovanja ali nakupa z vaše strani ne postanejo del pogodbe - niti implicitno - razen če se medsebojno pisno dogovorimo drugače. Enako velja tudi v primeru, če v pisnih naročilih vnaprej ugovarjate tem SPP-B2B ali jih zavračate. Poleg tega veljajo naše določbe o morebitnih cenikih.

Te SPP-B2B lahko enostransko spremenimo le, če je to potrebno zaradi odprave kasnejših motenj enakovrednosti ali zaradi prilagoditve spremenjenim pravnim ali tehničnim okvirnim pogojem. Takšna trajnostna sprememba vam ne bo povzročala težav.

3) Točnost in zaupnost vaših podatkov

Odgovorni ste za zagotovitev popolnih in pravilnih informacij, ki jih posredujete.

Za vaša naročila na www.bloomling.si morate ustvariti račun stranke in vnesti svojo veljavno identifikacijsko številko prometnega davka (UID), da preverite svoj status podjetnika. Če številka UID ni navedena, bo vaše naročilo za davčne namene obravnavano kot potrošniška transakcija.

Odgovorni ste za zagotovitev, da so vsi podatki, ki jih posredujete, vedno popolni in pravilni. O vseh spremembah vaših podatkov moramo biti obveščeni ali pa jih lahko posodobite v svojem računu stranke. Odgovorni ste za zaupno ravnanje s svojimi dostopnimi podatki in njihovo zaščito pred nepooblaščenim dostopom. Če sumite na zlorabo vašega dostopa ali drugih podatkov s strani nepooblaščenih oseb, nas morate nemudoma obvestiti, da lahko preprečimo primere goljufije.

Pridržujemo si pravico do zaprtja računa stranke. To še posebej velja, če kršite veljavno zakonodajo, pogodbene dogovore ali naše smernice.

4) Cene blaga in stroški pošiljanja

Vse cene izdelkov, navedene na www.bloomling.si, so skupne cene in vključujejo vse davke, vendar brez stroškov pošiljanja, kakršnih koli stroškov carinjenja in uvoznih davkov za dostavo izven EU (če ni navedeno drugače) in morebitnih stroškov montaže ali namestitve. Veljavni so zneski, navedeni ob naročilu.

Pri določeni vrednosti naročila se lahko stroški pošiljanja izpustijo. Več o stroških pošiljanja lahko izveste vnaprej tukaj. Pri plačilu po povzetju se s strani dostavne službe dodatno zaračuna provizija storitve (plačilo po povzetju). Kar vam bo zaračunal neposredno ponudnik dostavne službe.

Pred zaključkom vašega naročila na www.bloomling.si vas bomo v povzetku naročila ponovno obvestili o vseh cenah in stroških pošiljanja vašega naročila.

Za dostave izven EU lahko nastanejo tudi uvozne dajatve in davki, ki vam jih bo neposredno zaračunal zadevni nacionalni carinski organ ob prihodu vaše pošiljke. Te stroške krijete sami. Za dostave v naslednje države so vse uvozne dajatve in davki trenutno že vključeni v naše končne cene, kar pomeni, da vam ne bomo zaračunali nobenih dodatnih stroškov za dostavo več: Velika Britanija, Švica, Liechtenstein.

Občasno lahko uporabimo tehnične trženjske ukrepe na www.bloomling.si, da vam ponudimo prilagojene cene ali popuste na podlagi avtomatiziranega odločanja. V tem primeru boste o morebitnih personalizacijah za vsako ponudbo obveščeni.

5) Naročnine

Ponujamo naročnine za določeno blago. Z naročilom naročnine nam naročite, da blago, ki ste ga naročili, dostavimo v določenih intervalih (naročniške dostave). Ustrezno blago in stroški pošiljanja bodo zaračunani ob vsaki dostavi naročnine glede na izbrano možnost plačila.

Vse naše naročnine so neomejene, brez minimalnega trajanja in jih lahko katera koli stranka kadar koli prekliče brez navedbe razloga. Preklice lahko opravite s funkcijo »Preklic naročnine« v nogi spletnega mesta ali po e-pošti na slovenija@bloomling.com. Naročniške dostave, ki smo jih začeli izvajati že pred prejemom vašega obvestila o preklicu in smo vam poslali ustrezno potrdilo o pošiljanju, bodo še vedno zaračunane.

Prilagoditev cen: blago in stroške pošiljanja je mogoče znižati ali povečati pod naslednjimi pogoji za prihodnje naročniške dobave. Pridržujemo si pravico do prilagoditve cen, če na nas vplivajo zvišanja ali znižanja stroškov, ki temeljijo na zunanjih okoliščinah, na katere nimamo vpliva. Takšne okoliščine vključujejo zlasti spremembe zakonodaje, spremembe stroškov proizvajalcev, dobaviteljev, ponudnikov ladijskih storitev, zunanjih ponudnikov storitev ali podizvajalcev, spremembe proizvodnih stroškov in stroškov licenciranja, spremembe stroškov strojne ali programske opreme, ki jo potrebujemo, povišanje plač ter splošne in pomembne spremembe stroškov zaradi gospodarske inflacije ali deflacije. Spremembe cen blaga se zgodijo le toliko, kolikor se povečajo ali zmanjšajo naši lastni stroški za določeno blago.
O prihajajočih spremembah cen naročenega blaga boste pravočasno obveščeni po e-pošti pred vašo naslednjo dostavo naročnine. Do konca tega obdobja lahko ugovarjate prihajajoči spremembi cen s preklicem naročnine. V nasprotnem primeru se bo smatralo, da se z napovedano spremembo cen strinjate.

6) Pogoji plačila in dostave

Za naročila na www.bloomling.si sprejemamo naslednje navedene možnosti plačila v spletni trgovini. Plačilo se izvede na račun, ki ga navedemo. Rok zapadlosti naših terjatev začne teči s prejemom blaga. Če terjatve niso plačane v štirinajstih koledarskih dneh, smo upravičeni zahtevati zakonite zamudne obresti.

Vso blago, ki ga dostavimo, ostane naša last do plačila v celoti.

www.bloomling.si trenutno pošilja v naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška.

Dostava bo opravljena na dostavni naslov ali pakirno postajo, ki ste jo navedli. Naročilo imamo pravico izvesti v delnih dobavah. V tem primeru bomo krili vse nastale dodatne stroške pošiljanja.

Predviden čas dostave je prikazan v povzetku naročila in je približen. O morebitnih omejitvah dostave boste obveščeni pred začetkom postopka naročanja na www.bloomling.si. Če zaradi višje sile (npr. stavke, naravne nesreče) ali drugih okoliščin, za katere nismo odgovorni, ne moremo izpolniti dobavnih rokov, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Dobavni rok se podaljša za čas trajanja teh dogodkov. Če dostava postane nemogoča zaradi okoliščin, za katere ne odgovarjamo, imata obe stranki pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe. O tem vas bomo takoj obvestili.

Tveganje izgube ali poškodbe blaga (šele takrat) preide na vas, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili (ki ni prevoznik), prevzamete blago v last.

V kolikor vam je blago dostavljeno z očitnimi transportnimi poškodbami, vas prosimo, da škodo nemudoma reklamirate dostavni službi in nas kontaktirate. To služi kot podpora našim zahtevkom do ponudnika dostavnih storitev ali za uveljavljanje le-teh pri zavarovalnici. Če ne vložite reklamacije ali nas ne kontaktirate, to nima nobenih posledic za vaše zakonsko določene garancijske zahtevke kot potrošnika.

Vašemu naročilu lahko prostovoljno dodamo "brezplačne izdelke". V primeru pritožbe oz. preklica do brezplačnih izdelkov niste upravičeni. Če pogodbo prekličete, jih je potrebno prav tako vrniti.

Če blaga ne prevzamete v skladu z dogovorom (neprivzeti prevzem), imamo pravico, da blago bodisi uskladiščimo za skladiščnino v višini 0,1 % bruto zneska računa na koledarsko leto ali njegov del, ali pa ga deponiramo na sodišču pri vašem stroške in tveganje.

7) Ponudba in sklenitev pogodbe

Vse ponudbe na www.bloomling.si so neobvezujoče.

Preden dokončno oddate naročilo na www.bloomling.si, lahko preverite svoje podatke za morebitne napake v povzetku naročila in jih po potrebi korigirate. S klikom na gumb "Pošlji in plačaj" zaključite naročilo, ki je predmet plačila in s tem podate zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe z nami. Ob upoštevanju vaše pravice do odstopa od pogodbe ste vezani na svojo ponudbo tri delovne dni. Te ponudbe nismo dolžni sprejeti.

Prejem vaše ponudbe bomo potrdili na elektronski naslov, ki ste ga navedli (potrdilo o prejemu ali potrditev naročila). Ta potrditev še ne pomeni, da smo sprejeli vašo ponudbo. Preverite pravilnost podatkov o naročilu.

Prav tako se ne šteje za sprejem vaše ponudbe, če ste izbrali možnost plačila, ki zahteva plačilo vnaprej ali povzroči takojšnjo obremenitev ali bremenitev vašega računa. To je zato, ker vam želimo omogočiti takšne možnosti plačila kot storitev, vendar morda ne bomo mogli sprejeti vaše ponudbe, npr. zaradi težav pri dostavi ali nedobavljivosti blaga. Če vaše ponudbe ne sprejmemo, vam bomo vplačani znesek nemudoma vrnili.

Vašo ponudbo sprejmemo tako, da vaš nakup potrdimo po elektronski pošti (potrditev naročila ali odpreme) ali da vam naročeno blago odpošljemo. S sprejemom vaše ponudbe je kupoprodajna pogodba sklenjena.

8) Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe, tj. splošne pogoje, ki veljajo v času naše sklenitve pogodbe, vključno s politiko odpovedi in vaših podatkov o postopku naročanja, hranimo pri nas. Besedilo pogodbe, ki velja za vaše naročilo, boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli.

9) Vračila

Zakonska ali pogodbena pravica do odpovedi ne obstaja.

Vračila za katera garancija ni več veljavna, bodo sprejeta le na podlagi predhodne pisne odobritve.

(Delno) vračilo temelji na stanju vrnjenega blaga. Blago s pretečenim rokom uporabe ali pokvarjeno blago ne bo niti sprejeto nazaj niti zamenjano.

10) Jamstvo in garancija

Jamstvo: Veljajo zakonske določbe z naslednjimi omejitvami.

Blago je treba v 14 koledarskih dneh od dostave pregledati glede morebitnih ugotovljenih napak in po potrebi takoj reklamirati, sicer se blago šteje za odobreno in zakonskih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati. Jamstvena doba za neugotovljene napake, ki se pojavijo kasneje, je 1 leto in jih je treba prijaviti takoj, ko se pokažejo. Ustrezno dokazno breme se prenese na vas 14 dni po dostavi.

Pridržujemo si pravico do proste izbire med zakonsko predpisanimi garancijskimi sredstvi, čeprav si bomo prizadevali doseči z vami dogovor. Če naš prvi poskus izboljšave ne uspe, imate pravico pogodbo prekiniti.

Jamstvo za napake, ki jih povzročite vi, je izključeno. To še posebej velja v primeru nepravilnega ravnanja, nepravilnega delovanja ali nepooblaščenih poskusov popravila. Jamstvo je izključeno za rabljeno blago in blago B (B-Ware). Označeno rabljeno blago, pri katerem je garancija izključena, je jasno ponujeno kot „rabljeno“, o teh okoliščinah pa boste ponovno obveščeni pred zaključkom naročila na spletni strani www.bloomling.si. Ni garancijske napake, če blago zaradi predvidene uporabe postane neuporabno v normalno pričakovanem ali naravnem roku trajanja ali uporabnosti. Ne zagotavljamo, da so fotografije, objavljene v spletni trgovini, enake dejansko dobavljenemu blagu. Odstopanja v dimenzijah, vsebini, materialih, teži ali barvnih odtenkih, ki so posledica proizvodnega procesa, so dopustna v okviru običajnih industrijskih toleranc.

Če blago prodate potrošnikom naprej in jim s tem zagotovite zakonsko jamstvo, je vaša regresna pravica do nas odvisna od zgoraj navedenih pogojev.

Garancija: V kolikor proizvajalci blaga, ki ga ponujamo, nudijo prostovoljne garancije, je treba vse zahtevke, ki izhajajo iz tega naslova, uveljavljati neposredno pri proizvajalcu. Ne prevzemamo nobene odgovornosti na podlagi garancij proizvajalca.

11) Določbe o odgovornosti

Odgovorni smo samo za škodo, ki smo vam jo namerno ali iz hude malomarnosti povzročili mi ali naši posredniki. Dokazno breme za obstoj hude malomarnosti je potrebno predložiti iz vaše strani.

Kolikor je to zakonsko dopustno, je odškodnina omejena na tipično predvidljivo škodo. Odškodnina za posredno škodo in izgubljeni dobiček je izključena.

To ne velja za odgovornost za telesne poškodbe in zahtevke po Zakonu o odgovornosti za izdelke. Tukaj veljajo zakonske določbe.

12) Zaščita podatkov

Določbe o varstvu podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

13) Ločitvena klavzula, veljavno pravo in pristojnost

Če so posamezna določila pogodbe neveljavna ali neizvršljiva ali postanejo neveljavna ali neizvršljiva po sklenitvi pogodbe, ostane veljavnost preostalega dela pogodbe nespremenjena, v kolikor je to zakonsko dopustno.

Za vsako pogodbo, sklenjeno prek www.bloomling.si, kot tudi za druge prodajne pogodbe z niceshops GmbH, je veljavno avstrijsko pravo, razen prodajnega prava ZN in referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava, kot je bilo dogovorjeno in utemeljeno. Kraj izvedbe je sedež niceshops GmbH. Izključni kraj pristojnosti je Gradec, Avstrija.